ارسال شده در

با بیمه اختیاری بیشتر آشنا شوید

با بیمه اختیاری بیشتر آشنا شوید

در صورتی که سن متقاضی در زمان تقاضای بیمه اختیاری بیش از ۵۵ سال باشد بایدمعادل مدت مازاد سنی،سابقه حق بیمه را بپردازد ، درصد حق بیمه متقاضیان بیمه اختیاری ۲۶ درصد دستمزد و حقوق توافق‌شده است

ارسال شده در

دانستنی هایی درباره بیمه شاغلین کسب و کار خانگی

دانستنی هایی درباره بیمه شاغلین کسب و کار خانگی

معـرفی شــاغلین کسب و کـار خــانگــــی جهت پذیرش درخواست و عقد قرارداد بیمه شاغلین کسب و کار خانگی تــــوسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و یا واحدهای تابعه صورت می پذیرد.

ارسال شده در

مرکز تجارت جهانی چیست و چه مأموریتی را عهده دار میباشد؟

مرکز تجارت جهانی چیست و چه مأموریتی را عهده دار میباشد؟

مرکز تجارت جهانی(World Trade Center)  بعنوان یکی از سازمانهای بزرگ بین المللی اقتصادی جهان با بیش از ۳۲۰ مرکز فعال در حدود۱۰۰ کشور دنیا و بالغ بر۷۵۰،۰۰۰ سازمان و شرکت تحت پوشش خود، یکی از قدرتمندترین و تأثیرگذارترین نهادهای جهانی است که مقر اصلی آن در شهر نیویورک آمریکا میباشد.

این مرکز فعالیت خود را ۷۰ سال پیش آغاز کرده است.

ارسال شده در

انبار اختصاصی ، انبارها و سردخانه های عمومی رسمی و گمرک اختصاصی

انبار اختصاصی ، انبارها و سردخانه های عمومی رسمی و گمرك اختصاصی

منظور از انبار اختصاصی انباری است خارج از انبارهای گمرکی که کالای گمرک نشده متعلق به شخص خاص با شرایط مقرر در این فصل در آن نگهداری می شود.

ارسال شده در

تجارت الکترونیکی چیست؟

تجارت الكترونیكی چیست؟

تجارت الکترونیکی انقلاب صنعتی سده بیست و یکم نامیده می شود که با پیدایش اینترنت در سده بیستم به سرعت رو به پیشرفت و گسترش نهاده است.

ارسال شده در

انبارهای گمرکی و مسئولیت نگهداری کالا در گمرک

انبارهای گمركی و مسئوليت نگهداری كالا در گمرک

مبحث اول ـ انبارهای گمرکی

مــاده ۲۳ـــ منظــور از انبارهــای گمرکــی اعــم از انبــار مســقف، غیرمســقف و محوطـــه، امـــاکنی اســـت کـــه بـــرای نگهـــداری کالاهـــای ورودی و صـــدوری تأســیس و توســط مراجــع تحویــل گیرنــده کــالا اداره مــیشــود

ارسال شده در

تخلفات گمرکی و معرفی انواع آن

تخلفات گمرکی و معرفی انواع آن

تخلفات گمرکی

اخذ مالیات و حقوق گمرکی یکی از منابع درآمدی هر دولت می باشد.

از آنجایی گمرکات کشور مبادی ورود و خروج کالا هستند، همیشه تقلب ها در حوزه فرار از پرداخت و چگونگی پرداخت یا هر نوع حیله دیگر، ممکن است رخ دهد.