تاریخ ثبت:

خریدار بطری ضایعاتی پت (پرسی یا آسیابی ) بصورت عمده

خریدار بطری ضایعاتی پت خریدار عمده بطریهای ضایعاتی پت (پرسی یا آسیابی) از سراسر ایران بطری پت شامل بطری های پلاستیکی نظیر بطری آب ، بطری لیموناد , بطری های روغن و سایر بطری های مشابه است.   آدرس : تهران ، پاسداران شماره تماس : ۰۹۰۲۱۰۰۳۳۵۰   لطفا در هنگام تماس با خریدار ذکر کنید […]