تاریخ ثبت:

طراحی و ساخت جرثقیل های سقفی ، دیواری و دروازه ای

طراحی و ساخت جرثقیل های سقفی ، دیواری و دروازه ای
تاریخ ثبت:

فریزر خوابیده پرده هوا با موتورخانه مرکزی، مناسب جهت عرضه انواع محصولات پروتئینی، جهت انواع فروشگاهها و هایپرمارکت ها با تکنولوژی روز اروپا.

فریزر خوابیده پرده هوا با موتورخانه مرکزی، مناسب جهت عرضه انواع محصولات پروتئینی، جهت انواع فروشگاهها و هایپرمارکت ها با تکنولوژی روز اروپا.