پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

موارد استفاده:
– تصفیه فاضلاب هتل ها
– تصفیه فاضلاب زندانها
– تصفیه فاضلاب مجتع های مسکونی
– پکیج های خانواری تصفیه فاضلاب
– تصفیه فاضلاب مراکز خرید
– تصفیه فاضلاب مراکز نظامی و پادگانها
– تصفیه فاضلاب پارکها و مراکز تفریحی