دستگاه بسته بندی صنایع غذایی

دستگاه بسته بندی صنایع غذایی
سیستم های دستگاه بسته بندی در انواع مختلفی وجود دارند.

از نمونه های تک توزین تا چهارده توزین و بالاتر می باشد.

هرکدام از این سیستم ها دارای ظرفیت و سرعت خاص خود می باشند.

سیستم های پکینگ تمام اتوماتیک کاملاً بدون دخالت دست و تماماً با تکنولوژی برق کنترل برنامه ریزی میگردد.