تولید مخزن حمل شیر نیسانی – سمنان استیل

مخزن حمل شیر نیسانی

مخازن حمل مواد غذایی در سه نوع تک جداره ،دو جداره وسه جداره ساخته میشوند.

مخازن حمل شیر سمنان استیل دارای شیر تخلیه ،قفل شیر،جداسازی و کنترل تعادل ماشین(ضربه گیر)،شستشوی خودکار داخل مخزن(CIP) و…میباشد.