ارسال شده در

قرارداد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران/ جزئیات تولید مشترک کشتی با کره ای ها

شرکت مشترکی توسط شرکت های نفت کش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  تشکیل خواهد شد که در نهایت این شرکت اقدام به تشکیل یک کنسرسیوم با شرکت «دوو» کره خواهد داشت