ارسال شده در

منابع عظیم هیدرات گازی در بخش ایرانی دریای عمان شناسایی شد

تسنیم/ معاون فناوری و روابط بین‌‌الملل پژوهشگاه صنعت نفت از شناسایی منابع عظیم هیدرات گازی در بخش ایرانی دریای عمان خبر داد. شناسایی منابع عظیم هیدرات گازی