ارسال شده در

صادرات پنیر ایرانی رسما به آمریکا انجام شد

رئیس هیات مدیره یک شرکت لبنی گفت: صادرات پنیر ایرانی برای نخستین بار به صورت رسمی به آمریکا آغاز شد. به گزارش فارس، غلامعلی سلیمانی رییس هیات مدیره گروه صنعتی «سولیکو» در این زمینه اعلام کرد