ارسال شده در

لغو برجام و هزینه سنگین آن برای آمریکا و سایر کشورها

لغو برجام و هزینه سنگین آن برای آمریکا و سایر کشورها

عملکرد ترامپ در مورد لغو برجام و به راه انداختن تحریم‌های جدید بستگی زیادی به میزان همراهی دیگر کشورها با چنین سیاست‌هایی دارد. به ویژه، به سه دلیل جلب همکاری اتحادیه اروپا و روسیه و چین در این مورد هزینه‌های گزافی برای آمریکا در بر خواهد داشت: