ارسال شده در

تعداد خانه های خالی از سکنه در سال جاری کاهش یافت / معاملات مسکن افزایش داشت

تعداد خانه های خالی از سکنه در سال جاری کاهش یافت / معاملات مسکن افزایش داشت

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: از آنجایی که معاملات مسکن افزایش یافته است تعداد خانه های خالی از سکنه در تهران رو به کاهش است

ارسال شده در

کلید رونق بازار معاملات مسکن

کی از دغدغه های دولت در حال حاضر ایجاد رونق در بازار معاملات مسکن است که هنوز وارد دوران رونق نشده است. با این حال نشانه های پیش رونق در آن دیده می شود. توجه به این نشانه ها ایجاد زمینه تقویت آنها می تواند گره رکود را از بازار مسکن باز کند. یکی از این راهکارها تقویت قدرت تقاضای مصرفی برای خرید آپارتمان های کم سال ساخت است.