تاریخ ثبت:

استاندارد جهانی کیفیت فرکانس شبکه برق کشور

در گفتگوی اختصاصی مطرح شد؛

استاندارد جهانی کیفیت فرکانس شبکه برق کشور

مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران: فرکانس شبکه برق از نظر کیفیت کاملاً استانداردهای جهانی را دارد و از نظر ذخیره گردانی می توانیم فرکانس را در وضعیت مطلوب نگه داریم.

داود فرخزاد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: در زمینه ولتاژ نیز در اکثر مناطق کشور شبکه انتقال برق قوی است و محدودیت ولتاژی نداریم.
وی گفت: در بخش هایی از شمال کشور با به مدار آمدن نیروگاه کاسپین و سایر نیروگاه ها ولتاژ بهبود پیدا می کند.
فرخزاد افزود: پیگیر ساخت و تکمیل نیروگاه هایی هستیم تا براساس برنامه به مدار آورده شود وبا کمک آنها مدیریت مصرف گسترده ای تا ظرفیت ۳ هزار مگاوات در تابستان سال آینده بدون لطمه وارد شدن به آسایش مشترکان انجام شود.
وی گفت: ۵ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و ۶۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر و ۱۸۰ هزار مگاوات نیروگاه آبی نیز قرار است تا قبل از تابستان سال آینده به مدار بیاید تا پیک تابستان ۹۸ را بدون محدودیت سپری کنیم.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: امیدواریم دستگاه های مختلف به خصوص نظام بانکی با توجه به تأمین ارز ؛قطعاتی که لازم داریم به ما کمک کند که خطوط انتقال احداث نیروگاه ها و پست ها را با موفقیت پشت بگذاریم.

پاسخ دهید