Posted on

اعلام جزئیات بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه‌ای

از سوی بانک مرکزی

اعلام جزئیات بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه ای

ساز و کار اجرایی بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید از محل ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد

اعلام جزئیات بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه ایبه گزارش خبرگزاری صداو سیما از روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای تسهیل در فرآیند واردات در مقابل صادرات و کاهش زمان واردات مواد اولیه و واسطه ای مرتبط با واحد های تولیدی، بسته تشویقی در حوزه های ثبت سفارش، عملیات بانکی و تشریفات گمرکی، برای ثبت سفارشات بانکی از محل صادرات توسط این بانک به شرح ذیل تهیه و به وزارت صمت ابلاغ شد.

۱- این بسته در راستای مصوبات قبلی مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه می گردد؛ لذا کلیه مصوبات مذکور همچنان به قوت خود باقی است.
۲- اقدامات وزارت صنعت، معدن وتجارت در حوزه ثبت سفارش:
* تولیدکنندگان و بازرگانان دارای قرارداد با واحد های تولیدی، برای نیاز واحد های تولیدی مشمول این بسته می باشند.
* کد های تعرفه کالا های مشمول این بسته که شامل مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید است، توسط وزارت صمت تعیین می گردد. امکان انتخاب ارز حاصل از صادرات برای تعرفه مشمول این بسته (در اولویت ۱ و ۲) فراهم می گردد.
* بعد از درخواست مجوز متقاضی، حداکثر طی یک روز کاری، پرونده بررسی و تعیین تکلیف می گردد.
* سقف و سابقه واردکننده برای واردات این کالا ها کنترل نمی گردد.
۳- اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حوزه عملیات بانکی:
* گواهی ثبت آماری حداکثر ظرف مدت یک روز کاری صادر می گردد.
* وثیقه مورد نیاز جهت رفع تعهد ارزی از حداکثر ۳۵ درصد به حداکثر ۱۵ درصد کاهش و نحوه دریافت آن می تواند به صورت چک، سفته و یا ترکیبی از این موارد به تشخیص بانک عامل قبول گردد.
* مدت زمان مجاز جهت رفع تعهد ارزی از زمان صدور اعلامیه تأمین ارز از ۳ ماه به ۶ ماه افزایش می یابد.
۴- اقدامات گمرک جمهوری اسلامی ایران در حوزه تشریفات گمرکی:
* پیش از اظهار، امکان پذیرش نمونه برداری کالا هایی که نیاز به اخذ و ارائه مجوز های قانونی دارند فراهم می گردد و مجوز ترخیص سازمان مربوطه، صرفاً با ذکر شماره کوتاژ و به صورت سیستمی صورت می پذیرد.
* امکان حمل یکسره بر اساس تقاضای صاحب کالا فراهم می گردد.
* چنانچه در زمان رسیدن این کالا ها به اماکن گمرکی یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ثبت سفارش اعتبار داشته باشد، تمدید ثبت سفارش جهت انجام تشریفات گمرکی (حتی زمان اظهار) مورد نیاز نمی باشد.
* اظهارنامه های این کالاها، به مسیر سبز سیستم انتخاب مسیر اظهارنامه هدایت شده و ظرف همان روز اظهار امکان صدور پروانه الکترونیکی و خروج کالا فراهم می گردد.
* بررسی ارزش این اظهارنامه ها با عنایت به قرارگیری در مسیر سبز اظهارنامه، بعد از ترخیص کالا انجام می شود.
* امکان اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی از جمله پذیرش ضمانت نامه بانکی معتبر یا ترخیص نسیه (نگهداری از کالا صرفاً به میزان حقوق ورودی و عوارض متعلقه) فراهم می گردد.
* تلورانس قابل قبول در ارزش، وزن و تعداد کالا با فرض ثابت بودن شرح تجاری به ۱۰ درصد افزایش می یابد.
* امکان ترخیص کالا های مورد نیاز فوری به شرط ارائه مجوز های قانونی با صدور حکم فراهم می گردد.
* امکان ترخیص شبانه روزی کالا های مشمول این بسته که تشریفات گمرکی آن ها به اتمام رسیده فراهم می گردد.