Posted on

انتصاب جدید در وزارت جهاد کشاورزی

با صدور حکمی

انتصاب جدید در وزارت جهاد کشاورزی

وزیر کشاورزی‏ با صدور حکمی حسین شیرزاد را به عنوان دبیر هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران منصوب کرد

انتصاب جدید در وزارت جهاد کشاورزیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وزارت جهاد کشاورزی‏، وزیر جهاد کشاورزی‏ با صدور حکمی حسین شیرزاد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را به عنوان دبیر هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران منصوب کرد.
در بخشی از این حکم آمده است: به استناد ماده ۱۱ اصلاحیه آئین نامه اجرایی نظام صنفی کار های کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ه مورخ ۹۷/۱۰/۴ هیئت وزیران) مبنی بر تشکیل هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران به عنوان بالاترین مرجع نظارتی نظام صنفی، به عنوان دبیر هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران منصوب می شوید.