Posted on

انتصاب رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی

با صدور حکمی

انتصاب رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی

وزیر صنعت با صدور حکمی علیرضا شهیدی را به عنوان رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور منصوب کرد

انتصاب رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمی علیرضا شهیدی را به عنوان رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور منصوب کرد.
در بخشی از این حکم آمده است: با توجه به تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور منصوب می شوید.
شهیدی پیش از این سرپرستی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور را بر عهده داشت.