Posted on

ایران صادرکننده ماده بودارکننده گاز می‌شود

همزمان با تامین نیازهای داخلی

ایران صادرکننده ماده بودارکننده گاز می شود

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از فراهم شدن امکان صادرات بخشی از تولیدات ماده بودارکننده گاز (مرکاپتان) به خارج از کشور خبرداد

ایران صادرکننده ماده بودارکننده گاز می شودبه گزارش خبرگزاری صدا وسیما از شرکت ملی گاز ایران، حسن منتظرتربتی گفت: ۹۰ بشکه از نخستین مرحله تولید واحد تولید ماده بودارکننده گاز (مرکاپتان) به مقدار ۱۵۰ بشکه، این هفته به سه شرکت گاز استان خراسان رضوی، بوشهر و خوزستان ارسال و تحویل شد؛ با برنامه ریزی های انجام شده، تا اوایل سال آینده، ظرفیت تولید این ماده حیاتی، به سالانه ۸۰۰ تن می رسد.
وی افزود: در سال های اخیر، مشکلات و موانعی که بیشتر به واسطه محدود بودن تولیدکنندگان و عرضه کنندگان خارجی در تامین مواد بودارکننده گاز ایجاد شده بود، شرکت ملی گاز ایران در مسیر تولید داخلی این ماده مهم و ضروری گام اساسی برداشت.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه بر اساس استاندارد های جهانی، برای استفاده از گاز طبیعی در مصارف عمومی شهری و روستایی، ضروری است که ماده بودارکننده ای به آن اضافه شود، تصریح کرد: از بدو استفاده از گاز طبیعی در ایران، از ماده بودارکننده با پایه مرکاپتان استفاده شده است؛ این ماده در تاسیسات تقلیل فشار ورودی شهر ها یا روستا ها با نسبت مشخص به گاز طبیعی تزریق می شود.
تربتی با بیان اینکه گاز طبیعی ماده ای بدون بوست که در صورت نشت قابل تشخیص نیست و خطرآفرین خواهد بود، عنوان کرد: از ادورانت گاز طبیعی یا همان مرکاپتان، به عنوان بودارکننده گاز طبیعی یا گاز مایع استفاده می شود که در تاسیسات تقلیل فشار ورودی شهر ها به نسبت مشخص، به عنوان شاخص تشخیص نشت گاز تزریق می شود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: این شرکت با بهره مندی از توان متخصصان، پژوهشگران و شرکت های داخلی از طریق شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران نسبت به طراحی، تامین تجهیزات و احداث واحد تولید ماده بودارکننده گاز طبیعی به ظرفیت ۸۰۰ تن در سال و با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد ریال اقدام کرد و هم اکنون با تکمیل و راه اندازی این واحد، ایران در زمره معدود کشور های تولیدکننده این ماده قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه با بهره برداری کامل از این واحد، ضمن تامین همه نیاز های داخلی به مواد بودارکننده گاز و غلبه بر انحصار جهانی، امکان صادرات بخشی از تولیدات این ماده که مازاد بر نیاز داخلی است فراهم شده است، افزود: این در حالی است که با کاهش میزان ترکیبات گوگردی از میعانات گازی که خوراک این واحدهاست، ارزش افزوده ای برای میعانات گازی نیز حاصل می شود.
تربتی تصریح کرد: با بهره برداری از واحد تولید ماده بودارکننده مرکاپتانی که با استفاده از دانش بومی توسعه یافته است، ایران در کنار فرانسه، روسیه و آمریکا، به جمع کشور های تولیدکننده ماده بودارکننده گاز پیوسته است.