Posted on

بازارهای مالی

گزارش اختصاصی

بازارهای مالی

بازار سرمایه که در ۳ ماه ابتدای امسال رشدی معادل ۴۰ درصد را تجربه کرده است شرایط مناسبی برای ورود سرمایه های جدید دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بازار سرمایه که در ۳ ماه ابتدای امسال رشدی معادل ۴۰ درصد را تجربه کرده است شرایط مناسبی برای ورود سرمایه های جدید دارد اما کارشناسان این بازار توصیه می کنند با دیدی بلند مدت به این بازار وارد شوید تا بیشترین سود را از آن کسب کنید.