تاریخ ثبت:

بازگشت شاخص به کانال ۱۸۵ هزار واحدی

در آغاز معاملات بورس؛

بازگشت شاخص به کانال ۱۸۵ هزار واحدی

شاخص بورس با ۱۱۵۵ واحد رشد درمعاملات امروز (تا لحظه تنظیم خبر) به کانال ۱۸۵ هزار واحد رسید.

بازگشت شاخص به کانال ۱۸۵ هزار واحدیبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ شاخص بورس با ۱۱۵۵ واحد رشد در معاملات امروز به ۱۸۵ هزار و ۳۱۵ واحد رسید.
در معاملات امروز (تا لحظه تنظیم خبر) ۹۳۴ میلیون سهم در ۶۶ هزار و ۶۵۲ دفعه معامله شد.

پاسخ دهید