Posted on

باید ابعاد مثبت بخش صنعت به عموم مردم معرفی شود

به مناسبت روز صنعت و معدن

باید ابعاد مثبت بخش صنعت به عموم مردم معرفی شود

­وزیر صمت با تاکید بر لزوم برگزاری مراسمی باشکوه این روز را فرصت مناسبی برای معرفی برخی ابعاد مثبت و موثر بخش تولید به عموم مردم عنوان کرد

باید ابعاد مثبت بخش صنعت به عموم مردم معرفی شودبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ رضا رحمانی در جلسه مشترک با دست اندرکاران برگزاری “روز صنعت و معدن” امسال، اظهار داشت: اهمیت حمایت از تولید هنوز آنچنان که شایسته است در جامعه نهادینه نشده و این دغدغه هم باید مورد عنایت خاص مردم باشد و هم سایر بخش های دخیل در حوزه کسب و کار که باید قدم های های محکم تر و موثرتری در این مسیر بردارند.
وی افزود: امروز برای تحقق رونق تولید، ایجاد یک باور عمومی ضرورتی غیرقابل انکار است که متناسب با آن باید فضا سازی لازم نیز صورت گیرد.
رحمانی گفت: امسال و با لحاظ برنامه های گسترده وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص لزوم فرهنگ سازی در عرصه ساخت داخل و رونق تولید امیدوارم با برنامه ریزی دقیق، “روز صنعت و معدن” سرآغاز یک نگاه فرهنگی وسیع تر در سطح جامعه برای پاسداشت جایگاه این بخش مهم اقتصادی باشد.
وزیر صمت تصریح کرد: در بخش کلان و از نقطه نظر مقام معظم رهبری بخش تولید آن چنان دارای اهمیت بوده که در چند سال اخیر جدا از حمایت های بی دریغ صورت گرفته، حتی در نامگذاری سنوات هم ایشان این حوزه را مورد عنایت ویژه خود قرار داده اند.
رحمانی گفت: جلب نظر و حمایت های مردم از بخش تولید و ساخت داخل می تواند این زنجیره را تکمیل و زمینه ساز توسعه پایدار کشور شود.