Posted on

جابجایی هفت میلیون مسافر در فرودگاه امام (ره)

در سال ۹۷

جابجایی هفت میلیون مسافر در فرودگاه امام (ره)

فرودگاه امام خمینی در سال ۱۳۹۷ بیش از هفت میلیون مسافر با بیش از ۴۷ هزار نشست و برخاست را جابه جا کرد

جابجایی هفت میلیون مسافر در فرودگاه امام خمینیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ آمار منتشر شده از سوی اداره برنامه ریزی و هماهنگی پرواز (TOC) شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) نشان می دهد در سال ۹۷، مجموعا ۴۷ هزار و ۹۱۰ نشست و برخاست در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) صورت گرفته و هفت میلیون و ۳۹۳ هزار و ۸۷۴ مسافر و ۱۴۳ میلیون و ۸۷۲ هزار و ۵۵۶ کیلوگرم بار توسط این پرواز ها جابه جا شده اند.
این آمار شامل ۲۳ هزار و ۹۵۳ پرواز ورودی با جابه جایی سه میلیون و ۶۷۲ هزار و ۲۶۴ مسافر و ۲۳ هزار و ۹۵۷ پرواز خروجی با جابجایی ۳ میلیون و ۷۲۱ هزار و ۶۱۰ مسافر می شود.
در سال گذشته ۲۸.۲ درصد پرواز ها در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) تاخیر داشته اند که این تعداد نسبت به سال گذشته ۳۳.۹ درصد کاهش داشته است.
در سال ۱۳۹۷ بیش ترین نشست و برخاست ها در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در ماه فروردین اتفاق افتاد که پنج هزار و ۸۲۳ نشست و برخاست و جابه جایی ۸۹۲ هزار و ۲۳۹ مسافر به ثبت رسید. همچنین دی ماه با سه هزار و ۱۶ نشست و برخاست و جابه جایی ۴۵۳ هزار و ۳۰۷ مسافر، کم تردد ترین بازه فعالیت این فرودگاه بود.
گفتنی است؛ فروردین سال ۱۳۹۷، پر ترددتر از فروردین سال ۱۳۹۶ بوده، اما میزان تردد در باقی ماه های سال ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه در سال ۱۳۹۶ کم تردد تر بوده اند.
در مجموع میزان نشست و برخاست در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در سال ۱۳۹۷ به نسبت سال ۱۳۹۶، ۱۹ درصد، میزان حمل مسافر ۱۷.۸ درصد و میزان حمل بار ۱۴.۳ درصد کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۶، ۵۹ هزار و ۱۶۹ نشست و برخاست، انتقال هشت میلیون و ۹۹۱ هزار و ۸۲۶ مسافر و جابه جایی ۱۶۷ میلیون و ۹۶۸ هزار و ۹۲۴ کیلوگرم بار در این فرودگاه ثبت شده بود.