Posted on

رشد اندک شاخص بورس

در پایان معاملات امروز

رشد اندک شاخص بورس

شاخص بورس با ۵۳۰ واحد رشد در کانال ۲۳۰ هزار واحدی ماند

رشد اندک شاخص بورسبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ شاخص بورس با ۵۳۰ واحد رشد در پایان معاملات امروز به کانال ۲۳۰ هزار و ۶۱۷ واحدی رسید.
در معاملات امروز پنج میلیارد و ۱۷ میلیون سهم در ۳۵۸ هزار و ۲۳۲ دفعه معامله شد.
ارزش معاملات در بازار امروز ۱۷ هزار و ۴۵۱ میلیارد ریال و ارزش بازار هشتصد و هفتاد و سه هزار میلیارد تومان بود.
نماد هایی که بیشترین تاثیر را در شاخص امروز بورس گذاشت مخابراتی ها، برقی ها و فولادی ها بودند و نماد های پربیننده بانکی ها و خودرو یی ها معرفی شدند.