Posted on

روزانه ۱۵۰۰ دستگاه خودرو تحویل مشتریان می‌شود

به منظور پاسخگویی و تامین نیاز بازار

روزانه ۱۵۰۰ دستگاه خودرو تحویل مشتریان می شود

­گروه صنعتی ایران خودرو در حال حاضر به طور میانگین روازنه یک هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو تحویل مشتریان می دهد و این عدد در هفته های آینده بیش تر خواهد شد

روزانه ۱۵۰۰ دستگاه خودرو تحویل مشتریان می شودبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما از گروه صنعتی ایران خودرو (ایکوپرس)؛ به منظور پاسخگویی و تامین نیاز بازار، گروه صنعتی ایران خودرو تکمیل خودرو های ناقص کف کارخانه را در اولویت قرار داده و قطعات تامین شده را به این امر اختصاص می دهد.
با بهبود شرایط تامین در روز های اخیر و به دلیل تعهد ایران خودرو به جامعه و لزوم پاسخگویی به نیاز مشتریان، تکمیل خودرو های ناقص در اولویت این خودروساز قرار گرفته و برهمین اساس از تعداد تولید ناقص روزانه که به آمار خودرو های کف می افزود، کاسته شده است. از روز هفتم تا ۲۵ خردادماه حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو تکمیل و به بازار عرضه شده است.
در همین پیوند، افزایش عرضه سبب ایجاد تعادل در بازار و کاهش قیمت خودرو ها شده است.