Posted on

رونمایی از نقشه اقلیم کشاورزی ایران

برای استفاده بهینه از منابع خاک و آب؛

رونمایی از نقشه اقلیم کشاورزی ایران

نقشه اقلیم کشاورزی ایران ­با حضور رئیس پژوهشکده آب و خاک و رئیس سازمان هواشناسی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ​ تهیه نقشه خرد اقلیم کشاورزی در پاسخ به نیاز اطلاعات مبنایی دقیق در تعیین تناسب اراضی گیاهان زراعی و باغی کشور، صورت گرفته است.
برنامه ریزی و استفاده بهینه از منابع خاک، آب و اقلیم در نقاط مختلف کشور از کاربرد های این نقشه است.
این نقشه علاوه بر استفاده به عنوان لایه اطلاعاتی مبنایی در آمایش سرزمین، در پیش بینی پتانسیل و شدت بروز آفات و بیماری گیاهی، کمک رسان است.