Posted on

صنعت لوازم خانگی و چالش رفع موانع

گزارش اختصاصی

صنعت لوازم خانگی و چالش رفع موانع

صنعتی که بهترین محصول آن در کیفیتی برابر با مشابه خارجی، ۷۰ درصد در بازار ارزان تر است، نیازمند توجه بیشتری است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حدود ۶۰ درصد از بازار لوازم خانگی کشور در اختیار صنایع داخلی است ظرفیتی که در آن اگر به ارتقای کیفی، خدمات پس از فروش مناسب و تامین به موقع مواد اولیه بیشتر توجه شود، رونق اشتغال و افزایش سهم بازار این صنعت داخلی را درپی خواهد داشت.
صنعتی که هر روز سهم اش را از بازار ۱۸ هزار میلیارد تومانی لوازم خانگی کشور افزایش می دهد و بهترین محصول آن در کیفیتی برابر با مشابه خارجی، ۷۰ درصد در بازار ارزان تر است نیازمند توجه بیشتری است.