Posted on

«قانون حفاظت از خاک» اجرایی می‌شود

با ابلاغ رئیس جمهور

«قانون حفاظت از خاک» اجرایی می شود

رئیس جمهور، یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وزارت جهاد کشاورزی؛ بر این اساس، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور «قانون حفاظت از خاک» را جهت اجرا به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد.