Posted on

قیمت نان فانتزی گران نشده است / منتظر تصمیم نهایی دولت در بعد از رمضان هستیم

آیا قیمت نان گران می‌شود؟
قیمت نان فانتزی گران نشده است / منتظر تصمیم نهایی دولت در بعد از رمضان هستیم

رئیس اتحادیه نان های فانتزی و حجیم در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت نان فانتزی گران شده است؟ به تجارت نیوز گفت: فعلا قیمت نان های فانتزی و سنتی تغییری پیدا نکرده است. در حقیقت قیمت نان های فانتزی (آزادپز) براساس مصوبه سال ۹۳ در اختیار واحدهای صنفی است. به طوری که واحدهای صنفی نان براساس قیمت مواد اولیه یعنی روغن، شکر، آرد و نرخ دستمزد می توانند نرخ های متفاوتی را برای نان های فانتزی در نظر بگیرند. بنابراین نمی توان نرخ مشخصی را برای قیمت نان های فانتزی اعلام کرد.

محمدجواد کرمی افزود: هدف از این مصوبه دولت رقابت پذیری بیشتر در واحدهای صنفی نان بود. در حال حاضر قیمت نان های سنتی همچون بربری، لواش و سنگک آزاد پز نیز از سوی نانواها تعیین می شود. باید عنوان کرد که ۸۰ درصد قیمت نان توسط دولت مشخص می شود و تنها ۲۰ درصد نانوا هستند که آزادانه فعالیت می کنند.

آیا قیمت نان گران می شود؟

او در پاسخ به این پرسش که قیمت نان چه زمانی از سوی دولت تعیین و تکلیف می شود؟ اظهار کرد: به نظر می رسد قیمت نان بعد از ماه مبارک رمضان گران شود. در حقیقت تا زمانی که دولت قیمت گذاری نکند، نانوایان دولتی نمی توانند به طور خودسرانه افزایش قیمت دهند.

کرمی گفت: در حال حاضر رقابت سنگینی میان نانوایان آزاد پز و دولتی ایجاد شده است. دولت پنج سالی است که می خواهد قیمت آرد دولتی را تعیین کند این در حالی است که با عدم نرخ گذاری دولت نانوایان فانتزی نیز در حال ضرر هستند.