Posted on

­مدرس خیابانی مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شد

امروز

­مدرس خیابانی مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شد

محمدرضا مدرس خیابانی، عضو هیئت مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، مدیر عامل این شرکت شد

­مدرس خیابانی مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شدبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد سعیدی که چهار سال مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بود امروز از این سمت استعفا کرد. ضمن اینکه با مصوبه هیئت مدیره شستا و با حکم محمد رضوانی فر، کاپیتان فرشاد شهباز در تاریخ سی ویکم تیرماه نود و هشت جایگزین محمدسعیدی در هیئت مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شده بود.
محمدرضا مدرس خیابانی سابقه عضویت در هیئت مدیره ایمیدرو، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت هلدینگ سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، رئیس هیئت مدیره گروه تراکتور سازی ایران، نایب رئیس هیئت مدیره گروه توسعه معادن روی ایران، رئیس هیئت مدیره شرکت خودرو سازی بتا، عضو هیئت مدیره شرکت همراه اول، عضو هیئت عامل ایمیدرو، مدیر عامل شرکت فولاد خوزستان، عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا، عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه اعتماد مبین، رئیس هیئت مدیره هلدینگ IT , ICT (تابا)، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فولاد خوزستان، نایب رئیس هیئت مدیره گروه اقتصادی پایندگان، عضو هیئت مدیره هلدینگ توسعه صنعت سلامت پردیس (فیدکو) و مدیر عامل و عضو هیئت مدیره هلدینگ اقتصادی سبا را در کارنامه کاری خود دارد.