Posted on

مشاغل درمانی تا ۲۳ مرداد برای دریافت کارتخوان ثبت نام کنند

در مصاحبه با خبرگزاری صدا وسیما مطرح شد

مشاغل درمانی تا ۲۳ مرداد برای دریافت کارتخوان ثبت نام کنند

صاحبان مشاغل درمانی برای ثبت درخواست کارت خوان به درگاه سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند

مشاغل درمانی تا ۲۳ مرداد برای دریافت کارتخوان ثبت نام کنندعلی رستم پور در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ همه صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن ها ازجانب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می شود، مکلفند نسبت به نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی از ابتدای سال ۱۳۹۸ اقدام کنند.
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی افزود: براین اساس همه صاحبان مشاغل یاد شده مکلفند حداکثر تا ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ برای ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه پایانه فروشگاهی (کارت خوان) به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی الکترونیکی https://tax.gov.ir مراجعه و  مشخصات دستگاه کارتخوان خودرا ثبت کرده و در اولین ماه پس از دریافت این شناسه از طریق پیامک تلفنی نسبت به بهره برداری از آن اقدام کنند.
وی تصریح کرد: مودیان هنگام مراجعه به این سامانه الکترونیکی، وارد سامانه ثبت نام الکترونیک طرح جامع مالیاتی (کد اقتصادی) گردیده و در قسمت سایر خدمات با انتخاب گزینه «ثبت مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی» می توانند مشخصات پایانه فروشگاهی خود را ثبت کنند.
رستم پور خاطرنشان کرد: مودیان می توانند در صورت بروز هرگونه مشکل و یا به منظور رفع ابهام با سامانه پاسخگویی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۵۲۶ تماس بگیرند.