Posted on

معاون امور ناشران و اعضا بورس تهران منصوب شد

­با حکم مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران

معاون امور ناشران و اعضا بورس تهران منصوب شد

مجید نوروزی ­با حکم مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران، به سمت معاون امور ناشران و اعضا منصوب شد

معاون امور ناشران و اعضا بورس تهران منصوب شدبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما از روابط عمومی بورس اوراق بهادار تهران، مجید نوروزی چهره ای شناخته شده و دارای سوابق علمی و حرفه ای در بازار سرمایه با حکم مدیرعامل بورس تهران به سمت معاون امور ناشران و اعضا منصوب شد.
وی پیش از این در سمت های مدیریت پذیرش اوراق بهادار و مدیریت امور اعضا در شرکت بورس تهران فعالیت داشته و از این پس با حکم علی صحرائی مدیرعامل بورس تهران، به عنوان معاون امور ناشران و اعضا به فعالیت خود در بورس ادامه خواهد داد.
نوروزی از کارشناسان فعال بازارسرمایه بوده که شروع فعالیت حرفه ای خود را از سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۰ آغاز کرد.
وی سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در سمت معاون پذیرش اوراق بهادار سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادارتهران و از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ در سمت مدیر پذیرش اوراق بهادار بورس تهران فعالیت داشته است، سپس با سمت های معاون تامین مالی شرکت تامین سرمایه سپهر و مدیر عاملی شرکت توسعه اقتصادی آرین در بازار سرمایه حضور داشته و از این پس در سمت معاون ناشران و امور اعضا بورس تهران به فعالیت حرفه ای خود ادامه می دهد.