Posted on

نشست کمیته مشترک کمیساران آب هیرمند

با حضور معاون وزارت نیرو

نشست کمیته مشترک کمیساران آب هیرمند

بیستمین نشست کمیته مشترک کمیساران آب هیرمند امروز در کابل آغاز شد

بیستمین نشست کمیته مشترک کمیساران آب هیرمندبه گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از (پاون)، هیئت رسمی جمهوری اسلامی ایران به ریاست معاون آب و آبفای وزارت نیرو به منظور شرکت در بیستمین نشست کمیته مشترک کمیساران آب هیرمند امروز، ۲۱ خرداد پس از ورود به کابل از سوی هیئت افغانی و سفیر جمهوری اسلامی ایران مورد استقبال قرار گرفتند.
در این سفر سه روزه طرفین درباره روند اجرای معاهده ۱۳۵۱ هیرمند و دیگر موضوعات آبی مورد علاقه گفتگو خواهند کرد.
 
اخیرا ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و افغانستان به وزارت نیرو واگذار شده است که از این رو انتظار می رود این نشست مقدمه ای برای گفتگو های گسترده تر و فراگیر در موضوعات میان ایران و افغانستان باشد.