Posted on

­نصب حسگرهای زلزله در نیروگاه ری

به دلیل خطرات ناشی از زلزله

­نصب حسگرهای زلزله در نیروگاه ری

حسگرهای زلزله روی خطوط اصلی گاز تغذیه برای نخستین بار در نیروگاه ری نصب شد

­نصب حسگرهای زلزله در نیروگاه ریبه گزارش خبرگزاری صداو سیما از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، به دلیل خطرات ناشی از زلزله برای صنایع حیاتی مانند نیروگاه ها و به دلیل موقعیت حساس شرکت مدیریت تولید در انتقال برق و حساسیت های موجود، برای اولین بار حسگر های زلزله روی خطوط اصلی گاز تغذیه نیروگاه ری نصب شد.
در این طرح با نصب سه حسگر به صورت موازی و تعبیه شیر (ولو) ۲۴ اینچ روی خطوط اصلی ورودی مراحل نصب آن تکمیل شد.
بر اساس این گزارش، روش کار حسگر های موجود بر اساس تعیین آستانه لرزش منطقه جغرافیایی و عملکرد به صورت موازی بوده که با فرمان به یک سیستم کنترل مرکزی شیر لرزه نگار بسته شده و از خطرات احتمالی زلزله در مسیر خط لوله گاز داخلی مانند انفجار و آسیب توربین ها جلوگیری می کند.