Posted on

نصب کنتور هوشمند برای همه مشترکان برق الزامی است

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر

نصب کنتور هوشمند برای همه مشترکان برق الزامی است

نصب کنتور هوشمند برای همه مشترکان برق کشور، در همه بخش ها الزامی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، هادی مدقق در گفتگو با رسانه ملی با اشاره به اینکه اجرای این طرح به منظور مدیریت مصرف برق در کشور است افزود: در مرحله نخست طرح ملی فهام (فرا سامانه هوشمند اندازه گیری مدیریت انرژی) بیش از ۴۰۰ کنتور هوشمند برای مشترکان بزرگ صنعتی، تجاری و کشاورزی نصب شده است.
وی با بیان اینکه هوشمند سازی صنعت برق در راستای تحول دیجیتال این صنعت اجرایی شده است ادامه داد: طرح ملی فهام در بخش نخست برای مشترکان دیماندی (مشترکین پرمصرف) بزرگ اجرا شد که نتایج بسیار قابل قبولی در بر داشته است.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر با اشاره به مدیریت مصرف بیش از ۳ هزارمگاواتی در تابستان امسال گفت: در مرحله دوم این طرح، ​که از هفته گذشته شروع شده است مشترکان کمتر از ۳۰ کیلوولت با اولویت مشترکان ۳ فاز در بخش های تجاری صنعتی خانگی و کشاورزی این کنتور را دریافت خواهند کرد.
مدقق مشترکان تک فاز را مرحله بعدی نصب این کنتور ها دانست و افزود: در حوزه شبکه های توزیع، ​ در گذشته رصد مناسبی وجود نداشت که با نصب این کنتور ها پایش به درستی انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه در بخش نخست اجرای این طرح، ​ زیرساخت های لازم برای بومی سازی تولید کنتور انجام شده است گفت: هم اکنون طراحی و ساخت کنتور های هوشمند در داخل کشور انجام می شود ضمن اینکه علم تولید این کنتور ها در اختیار کشور های محدودی در جهان قرار دارد.