تاریخ ثبت:

همه قوا و دستگاه ها اطلاعات بدهی ها و مطالبات خود را اعلام کنند

دژپسند:

همه قوا و دستگاه ها اطلاعات بدهی ها و مطالبات خود را اعلام کنند

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای از تمامی قوا و دستگاه های کشور خواست اطلاعات بدهی ها و مطالبات زیرمجموعه های خود را به این وزارتخانه اعلام کنند.

دژپسند: تمامی قوا و دستگاه ها اطلاعات بدهی ها و مطالبات خود را اعلام کنندبه گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرهاد دژپسند با ارسال نامه ای به روسای قوای مقننه و قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ستاد کل نیروهای مسلح، دستگاههای تابعه و وزارتخانه ها، ارسال به موقع و کامل اطلاعات بدهی ها و مطالبات به وزارت اقتصاد، از طریق سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) را خواستارشد.

دراین نامه آمده است: با عنایت به دستور رئیس جمهور مبنی بر ابلاغ لزوم ارایه اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی وفق قوانین و مقررات مربوط به کلیه دستگاههای اجرایی و پیگیری آن، در اجرای ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، خواهشمند است دستور فرمائید مراتب ارسال به موقع و کامل اطلاعات بدهی ها و مطالبات آن قوه، وزارت، سازمان و تمامی سازمانها و شرکتهای وابسته و تابعه از طریق سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد)، در مرکز به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی) و در استانها به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوط، به مبادی ذیربط ابلاغ شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نامه پرداخت، تسویه، و تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی را بر اساس ضوابط قانونی منوط به اعلام اطلاعات یاد شده دانسته است.

پاسخ دهید