Posted on

کاهش خام فروشی از سیاست‌های کلی نظام

با تکمیل زنجیره ارزش

کاهش خام فروشی از سیاست های کلی نظام

مدیر گروه نفت و انرژی اندیشگاه تحلیل گران انرژی: نهضت کاهش خام فروشی در کشور، از سیاست های کلی نظام است و باید با تکمیل زنجیره ارزش در این مسیر حرکت کند.

کاهش خام فروشی از سیاست های کلی نظامبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمدرضا اکبری در گفتگو با رسانه ملی افزود: جلوگیری از خام فروشی و تبدیل نفت خام به محصولات با ارزش افزوده بیشتر و متنوع تر کردن این محصولات در کشور از ضروریات است.
وی گفت: برای داشتن منابع ارزی هم می توان از محل صادرات فرآورده های نفتی و هم صادرات محصولات پتروشیمی استفاده کرد.
آقای اکبری اضافه کرد: بخش قابل توجهی از نیاز ارزی کشور را می توان از طریق همین محصولات با ارزش افزوده بالا استفاده کرد و دلیلی ندارد تکیه دولت برای تامین منابع ارزی همیشه از محل فروش نفت خام باشد.
وی گفت: جلوگیری از خام فروشی نفت و متنوع کردن سبد صادراتی کشور، از جمله راهکار های اساسی دور زدن تحریم ها در این شرایط اقتصادی فعلی است.
آقای اکبری افزود: خام فروشی در شرایط فعلی، نمی تواند مشکل کشور را برطرف کند و در این مسیر راهگشا باشد بنابراین باید به سمت تکمیل زنجیره ارزش حرکت کرد.
وی ادامه داد: توسعه زنجیره ارزش، دیگر یک اختیار نیست بلکه یک الزام است و باید با جدیت در این مسیر گام برداشت.