Posted on

کاهش ۳۶ درصدی بارش نسبت به سال گذشته

از ابتدای سال آبی ۹۹-۹۸ تا امروز

کاهش ۳۶ درصدی بارش نسبت به سال گذشته

کارشناس آب های سطحی شرکت مدیریت منابع آب از ثبت ۲۳.۹ میلی متر بارش از ابتدای سال آبی ۹۹-۹۸ تا امروز در کشور خبر داد.

کاهش ۳۶ درصدی بارش نسبت به سال گذشتهحسین خلیل شایان در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: ارتفاع بارش ها از ابتدای سال آبی ۹۹-۹۸ تا ۲۲ آبان به ۲۳.۹ میلی متر رسیده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۷.۲ میلی متر و در بلندمدت معادل ۲۲.۲ میلی متر بوده است که این میزان بارش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶ درصد کاهش و نسبت به بلند مدت ۸ درصد افزایش را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه از شش حوضه آبریز اصلی کشور متوسط بارش در حوضه های آبریز دریای خزر، خلیج فارس، دریای عمان و دریاچه ارومیه تا ۲۲ آبان کمتر از نرمال بوده است، افزود: متوسط بارندگی در حوضه های آبریز فلات مرکزی، مرزی شرقی و قره قوم بیشتر از نرمال بوده است.
کارشناس آب های سطحی دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب ادامه داد: از مجموعه ۱۰۴ ایستگاه مبنای باران سنجی تحت عملکرد وزارت نیرو، بیشترین میزان بارش ثبت شده از ابتدای سال آبی تا تاریخ ۲۲ آبان مربوط به ایستگاه رامسر صفارود استان مازندران و معادل ۳۴۴ میلی متر و کمترین آن مربوط به ایستگاه محمد آباد یزد و فاقد بارندگی بوده است.
خلیل شایان گفت: میانگین بارندگی های استان تهران منتهی به ۲۲ آبان، ​معادل ۷۰.۲ میلی متر است که نسبت به متوسط بلند مدت ۱۱۴ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته است.