Posted on

۱۵ درصد جمعیت کشور در بافت فرسوده ساکن هستند

معاون وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه اختصاصی

۱۵ درصد جمعیت کشور در بافت فرسوده ساکن هستند

با پرداخت تسهیلات، امیدواریم استقبال خوبی برای نوسازی بافت های ناکارآمد صورت گیرد

معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: برخی از مردم در بافت های ناکارآمد زندگی می کنند بافت هایی که برخی از آن ها بر روی گسل، روی شیب تند و یا در حریم دکل برق فشار قوی قرار دارند وبدلیل خطرناک بودن موقعیت مکانی نیازمند نوسازی و یا جابه جایی در این مناطق هستند.
محمد پژمان با بیان اینکه حدود ۱۴۰ هزار هکتار بافت ناکارآمد در ۲۷۰۰ محله شهری وجود دارد گفت: با پرداخت تسهیلات امیدواریم استقبال خوبی برای نوسازی بافت های ناکارآمد صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه برای جابه جایی بافت های ناکارآمد نیازمند اراضی جدید هستیم گفت: در برخی از مناطق برای جابه جایی و نوسازی بافت های فرسوده از اراضی دولتی استفاده کردیم به همین منظور حدود ۱۳۰۰ هکتار از اراضی دولتی را برای این کار در اختیار گرفتیم و همچنین علاوه بر آن، سازمان زمین مسکن نیز ۱۰۰۰ هکتار اراضی در اختیار بازآفرینی شهری قرار داده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اراضی در اختیار دولت بسیار محدود است و بیشتر اراضی در ۵ شهر است و در شهر تهران هنوز هیچ اراضی در اختیار بازآفرینی شهری قرار نگرفته است.
وی افزود: در طرح اقدام ملی بزرگترین اهرم کاری تسهیلات بانکی است، زیرا بدون تسهیلات، نوسازی صورت نمی گیرد.
پژمان بیان کرد: در طرح اقدام ملی، دولت برای نوسازی در بافت فرسوده ۱۰۰ هزار تسهیلات به ساکنان این بافت ها می دهد امیدوارم با کمک بانک ها تا هر میزانی که در کشور ظرفیت وجود دارد تسهیلات پرداخت شود.
معاون شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفت: در سال ۹۳ رئیس جمهور دستوری برای احیا بافت فرسوده داد و براساس آن قرار شد ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات ارزان قیمت در اختیار مردم قرار گیرد تا مردم بتوانند کار نوسازی را انجام دهند.
وی بیان کرد: در ابتدا نوسازی با استقبال روبرو شد، اما طی سال های بعد با افزایش هزینه های تولید روند نوسازی به کندی پیش رفت.
پژمان با بیان اینکه برای افزایش روند پرداخت تسهیلات، دولت از صندوق توسعه ملی برداشت کرد و مبلغ ریالی را در اختیار ما قرارداد گفت: از ابتدای دریافت تسهیلات، مردم تسهیلات داری یارانه و با تخفیف دریافت می کنند و مانند گذشته معطل دریافت تسهیلات دارای یارانه نمی شوند، بطوریکه از این صندوق ۳۷ هزار میلیارد ریال در اختیار ما قرار گرفته است و معادل همین رقم بانک ها از منابع داخلی خود برای پرداخت تسهیلات اضافه کردند و امروز صدهزار تسهیلات ارزان قیمت پرداخت می شود.
پژمان بیان کرد: تسهیلات برای نوسازی در کلان شهر ها ۵۰ میلیون تومان با سود ۹ درصد و در سایر شهر ها ۴۰ میلیون با سود ۹ درصد است علاوه بر آن مردم نیز می توانند ودیعه مسکن برای اجاره مسکن دریافت کنند.
معاون شهرسازی وزیر راه و شهرسازی افزود: بسیاری از تولیدکنندگان با تنگنا های مالی روبرو هستند که برای رونق بخشی واحد های تولیدی، امکان دریافت مصالح ساختمانی از طریق بانک بوسیله تسهیلات را برای تولیدکنندگان فراهم کردیم.