مراوده

خدمات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک بازرگان

خدمات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک بازرگان
خدمات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک بازرگان
عنوانخدمات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک بازرگان
  • درباره محصول
ترخیص کالا و خدمات گمرکی از : گمرک مرزی بازرگان ، گمرک منطقه آزاد ماکو و بازراچه مشترک مرزی ایران - ترکیه

حمل کالای تجار محترم از مبداء تا مقصد و انجام کلیه تشریفات گمرکی
خدمات گمرکی (صادرات، واردات، ترخیص کالا) از :


  • گمرک مرزی بازرگان

  • گمرک منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو

  • بازارچه مشترک ایران - ترکیه

  • نمایندگی شرکت های حمل و نقل بین المللی


بازرگانی سهیلی : ۰۹۱۴۴۶۱۵۱۷۱ - ۰۴۴۳۴۳۷۳۶۹۲
ثبت نام کنید