تمرکز دولت بر آسیب شناسی ارز ۴۲۰۰ تومانی

تمرکز دولت بر آسیب شناسی ارز ۴۲۰۰ تومانی

همتی در یادداشتی نوشت تمرکز دولت بر آسیب شناسی ارز ۴۲۰۰ تومانی رئیس­ بانک مرکزی: این بانک با جدیت دنبال آسیب شناسی ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده و با ارائه گزارشهای لازم، پیگیر موضوع است به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛​­­ عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی با بیان اینکه دولت نیز این مسئله را در دستور […]