شرکت‌های خارجی اهمیت بازار ایران را به خوبی درک می‌کنند

شرکت‌های خارجی اهمیت بازار ایران را به خوبی درک می‌کنند

چیت چیان: شرکت های خارجی اهمیت بازار ایران را به خوبی درک می کنند وزیر پیشین نیرو گفت: حضور ۱۸ کشور در نمایشگاه برق با وجود تحریم ها نشان دهنده آن است که شرکت های خارجی اهمیت بازار ایران را به خوبی درک می کنند. به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، حمید چیت چیان در […]