بازارهای مالی

گزارش اختصاصی بازارهای مالی بازار سرمایه که در ۳ ماه ابتدای امسال رشدی معادل ۴۰ درصد را تجربه کرده است شرایط مناسبی برای ورود سرمایه های جدید دارد به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بازار سرمایه که در ۳ ماه ابتدای امسال رشدی معادل ۴۰ درصد را تجربه کرده است شرایط مناسبی برای ورود سرمایه […]

بازار‌های مالی موتور تقویت تولید ملی

بازار‌های مالی موتور تقویت تولید ملی

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار های مالی موتور تقویت تولید ملی آمار ها نشان می دهد تأمین مالی انجام شده در بازار سرمایه در سال ۹۰ برابر با ۱۳۲،۰۷۵ میلیارد ریال بوده که این رقم در پایان سال ۹۷ به مبلغ ۱،۲۷۴،۹۸۴ میلیارد ریال رسیده است به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل […]