ورود سیب ایرانی به بازارهای جدید بین المللی

ورود سیب ایرانی به بازارهای جدید بین المللی

ورود سیب ایرانی به بازارهای جدید بین المللی نائب رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی ایران از ورود سیب تولیدی کشور در­ سال جاری به سمت بازارهای جدید در دنیا مثل هندوستان و­ روسیه خبر داد. به گزارش ­خبرگزاری صداوسیما صدرالدین نیاورانی در گفتگو با رسانه ملی ­با اشاره به اینکه سیب در […]