صادرکنندگان فرش به دنبال بازارهای جدید صادراتی

صادرکنندگان فرش به دنبال بازارهای جدید صادراتی

در گفتگو با رادیو اقتصاد؛ صادرکنندگان فرش به دنبال بازارهای جدید صادراتی رئیس مرکز ملی فرش ایران: با قطع صادرات فرش دستباف به امریکا، صادرکنندگان برای توسعه صادرات باید به دنبال ایجاد بازارهای جدید صادراتی باشند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، فرشته دست پاک در گفتگو با رادیو اقتصاد افزود: فرش دستباف در طول سال […]