وضعیت عرضه آلومینیوم در بورس کالا

وضعیت عرضه آلومینیوم در بورس کالا : معامله در بازار آلومینیوم در مسیر بهبود است . خاکستری محمدحسین بابالو: وضعیت معاملات آلومینیوم در بورس کالا