بستن بازارچه کیلی تاثیری در روابط اقتصادی ندارد

بستن بازارچه کیلی تاثیری در روابط اقتصادی ندارد

دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق می‌گوید که بسته شدن بازارچه مرزی کیلی تاثیری در روابط اقتصادی ایران و عراق ندارد. به گزارش تجارت نیوز، رسانه های عراقی مدعی شدند تنش میان مرزبانان ایرانی و عراقی در مرز، باعث شد تا دولت عراق بازارچه مرزی کیلی را برای مدتی ببندد. دبیر کل اتاق […]