آیا با پست مستقیم یا همان “یاپست” آشنا هستید؟

آیا با پست مستقیم یا همان "یاپست" آشنا هستید؟

پست مستقیم چیست؟
یکی از مطمئن ترین راه های ارتباطی بشر از ابتدا تا اکنون پست بوده است. بعد از بهبود سرعت شبکه پست و افزایش قابلیت اعتماد، همیشه نامه در گوشه ذهن بشر به عنوان یک راه ارتباطی موثر جای گرفته است.