بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی

بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی

رقبای خود را رصد کنید حتما می دانید که شبکه های اجتماعی نقش زیادی در تصمیم های ما دارند. این که چرا یک کالا را می خریم، از یک خدمات استفاده می کنیم یا نسبت به یک موضوع بی تفاوت می شویم از شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و تلگرام تاثیر می گیرد. به همین […]