راه اندازی سایت

جالب است بدانید که مفهوم سئو و بازاریابی محتوا در تضاد با یکدیگر قرار ندارند. بلکه در یک راستا حرکت می-کنند و درواقع دو مؤلفه‌ی مکمل از یک برنامه ریزی جامع برای “بازاریابی” هستند. بدون در نظر گرفتن بازاریابی محتوا، دسترسی به سئو ی قوی امکان‌پذیر نخواهد بود. برعکس، زمانی که برای کسب بازاریابی محتوای قدرتمند، محتوایی برای انتشار در وب‌سایت خود تولید می کنید، اگر اهمیتی به افزایش سئوی محتوا ندهید هیچ‌گاه موفق نخواهید بود.
در کل نباید مفهومی تحت عنوان ” مقایسه ی سئو با بازاریابی محتوا ” در نظر گرفته شود. زیرا همان طوری که پیش تر مطرح شد این دو مکمل یکدیگر هستند. برای کسب موفقیت در بازاریابی و به ویژه تجارت اینترنتی باید برای به کار گرفتن این دو مفهوم در یک راستا یک برنامه ریزی جامع انجام دهیم.