پایبندی ایران به تعهدات درقبال موافقت نامه چابهار

پایبندی ایران به تعهدات درقبال موافقت نامه چابهار

در دیدار با سفیر هند در تهران؛ پایبندی ایران به تعهدات درقبال موافقت نامه چابهار مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی: ایران تاکنون تمامی مراحل اجرایی سازی موافقت نامه چابهار را کامل انجام داده است. به گزارش خبرگزاری صداو سیما از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در دیدار […]