اما و اگر‌های بازار ثانویه ارز/ کدام نرخ دلار واقعی است؟

اما و اگر‌های بازار ثانویه ارز/ کدام نرخ دلار واقعی است؟ گزارش/ اما و اگر‌های بازار ثانویه ارز/ کدام نرخ دلار واقعی است؟ مدت هاست که بعد از راه اندازی بازار ثانویه و مجوز فعالیت بازار آزاد این سوال مطرح است که دلیل تفاوت نرخ این دو بازار در چیست؟! به گزارش خبرنگار بورس،بانک و […]