گردش ۶۰ میلیارد دلار ارز در بازار طی ۹ ماهه اخیر و نوسانات نرخ ارز

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رشد اقتصادی، مسائل سیاسی و درخواستهای فصلی را به عنوان نکاتی یاد کرد که دولت آنها را دلیل اصلی نوسانات نرخ ارز می‌داند و گفت: دولت روندی طراحی کند تا میزان این نوسانات در مقاطع مختلف به حداقل برسد.